Å-ljudet (O eller Å)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!