Andra vinklar - Namn och egenskaper

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!