Årstider, månader och veckodagar

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!