Bråktal - Bråkform och blandad form

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!