Bråktal - Förlängning och förkortning

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!