Defintions- och vardemängd bc

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!