Förenkla algebraiska uttryck (add. och sub.)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!