Förkorta och förlänga med primtalsfaktorer

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!