Frågepronomen (who, whose, which, what)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!