Frågor och nekande satser (do,does)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!