K-värdet - grafens lutning

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!