Ljuset byter riktning (bryts)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!