Lösa med ekvationer, insättning av variabler

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!