Ordklasser - Verb

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

Taggad med Ordklass, infinitiv, tema, tempus, verb