Ordklasser - Verb

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

Taggad med ordklass, verb, infinitiv, tempus, tema