Praktisk användning av funktioner och grafer

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

Taggad med funktion, funktioner, grafer, samband, x, y