Praktisk användning av funktioner och grafer

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

Taggad med y, x, samband, grafer, funktioner, funktion