Procent - beräkna delen av det hela

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!