Procent - bestämma en procentsats

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!