Procent - Procentenheter, promille och PPM

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!