Proportionella samb: Pris, vikt, jämförelsepris

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!