Proportionella samband: Sträcka, tid, hastighet

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!