Pythagoras sats: ett av bevisen

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!