Question tags ("påhängsfrågor")

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!