Rita en graf med med hjälp av k och m värde

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!