Sannolikhet - Innebörd och komplementhändelse

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!