Sannolikhet - Tillämpning av sannolikheter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!