Satsdelar - Objekt (direkta och indirekta)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!