Taggad med Multiplikation

10:26

Överslagsräkning och avrundning

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:30

Förenkla algebraiska uttryck (mult. och div.)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

09:57

Terminologi och symboler för fyra räknesätt

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

08:45

Multiplikation med talen 1, 10, 100 och 1000

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

12:35

Multiplikation med tal mellan 0 till 1

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

11:24

Negativa tal - Multiplikation

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:03

Prioriteringsregler

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!