Taggad med baspar

10:48

Från gen till protein

Övningar till denna lektion och fler lektioner hittar du på mystudyweb.com!

10:33

Vad är en gen

Övningar till denna lektion och fler lektioner hittar du på mystudyweb.com!