Taggad med k-värde

06:50

Rita en graf med med hjälp av k och m värde

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

13:43

K-värdet - grafens lutning

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

11:35

Räta linjens ekvation

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

06:27

Para ihop graf och funktion

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

05:13

Teckna en funktion från graf

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!