Taggad med konsonanter

12:41

Dubbelteckning

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

06:23

Sj-ljudet

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

04:21

Tj-ljudet

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

05:21

A-ljudet (E eller A)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

05:47

Å-ljudet (O eller Å)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

13:20

Introduktion stavning

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

13:52

Konsonanter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!