Taggad med månghörning

06:17

Omkrets för månghörningar

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

21:37

Tvådimensionella geometriska objekt

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

06:17

Omkrets för månghörningar

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:55

Omkrets sammansatta geometriska objekt

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

12:23

Beräkna area för trianglar och månghörningar

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

10:52

Beräkna area för sammansatta geometriska objekt

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

11:37

Beräkna begränsningsarea för månghörningar

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

17:17

Beräkna begränsningsarea för cylinder och kon

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!