Taggad med problemlösningsmetod

06:56

Gissa, pröva, upprätta tabell

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

08:02

Hitta mönster, skapa uttryck

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

10:54

Lösa med ekvationer, insättning av variabler

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!