Taggad med skriva

06:37

Synonymer

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

04:21

Antonymer

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

14:24

Berättelse

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:25

Instruktion

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:53

Insändare

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

10:01

Faktatext

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

14:00

Att skriva texter, Introduktion

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

09:12

Beskrivande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

13:36

Förklarande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

12:43

Argumenterande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:47

Berättande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

11:06

Sammansatta ord

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!