Taggad med stapeldiagram

05:56

Statistik - Tolka tabeller och diagram

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

13:12

Statistik - Skapa tabeller

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!