Taggad med strategi

07:01

Att sammanfatta

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

12:19

Lasforstaelse Introduktion

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

10:03

Att förutspå

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:04

Att gora inferenser

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

09:32

Att skapa inre bilder

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

13:18

Att ställa frågor

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!