Taggad med tallinje

07:50

Bråktal - Bråkform och decimalform (tallinje)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

06:59

Storleksordna naturliga tal

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

11:24

Negativa tal - Multiplikation

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!