Taggad med texttyper

14:00

Att skriva texter, Introduktion

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

09:12

Beskrivande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

13:36

Förklarande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

12:43

Argumenterande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

07:47

Berättande texter

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!