Taggad med whose

08:54

Relativa

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

03:52

Frågepronomen (who, whose, which, what)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!