Vanlig eller pågående presens (-ing form)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!