Bråktal - Bråkform och decimalform (tallinje)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!