Taggad med infallsvinkel

12:10

Ljuset byter riktning (bryts)

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

10:22

Ljuset Studsar

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

08:20

Optiska instrument

Övningar till denna lektion och fler lektioner hittar du på mystudyweb.com!